Kammerkonsert KSO – Slagverkduo og messingkvintett