Kristiansand Handelsstands Sangforening og Kristiansand Haandverker Sangforening

Håndverker sangforening står dresskledd i foajeen i Kilden teater og konserthus

Kristiansand Handelsstands Sangforening ble stiftet i 1856.Koret hadde opprinnelig tilknytning til byens handelsstand, men i årenes løp er det blitt rekruttert sangere fra de fleste miljøer i samfunnet. Foreningen er i dag ett av Norges eldste mannskor som har drevet sin virksomhet siden stiftelsen. Kristiansand Haandverker Sangforening (KHS) er Norges eldste mannskor, og feiret i