LYDHØR NORBAKKEN&ERIKSEN GJEST FRODE ALNÆS

Kilden teater og konserthusL Y D H Ø Rn o r b a k k e n / e r i k s e n I vårens LYDHØR fortsetter Hilde Norbakken og Torun Eriksen å invitere gjester og publikum inn i deresunike konsertsamtale. Med norbakken/eriksen som musikalske makkere ogsamtalepartnere lover vi sterke møter og gåsehud-øyeblikk