LYDHØR NORBAKKEN&ERIKSEN GJEST THOM HELL

Kilden teater og konserthusL Y D H Ø R n o r b a k k e n / e r i k s e n I konsertserien LYDHØR møtes artister og musikere for å gi publikum sterke musikalske opplevelser og et unikt innblikk i hvordan utøverne arbeider med musikken. Hilde Norbakken og Torun Eriksen