Minneseminar Ole Rysstad

Avdelingssjef ved med. avd. SSK, Ole Rysstad, som døde brått i mai, ble en foregangsmann for etablering av brukerstyrt poliklinikk for personer med HIV, ME og selvskadere. Vi har alle noe å lære av hans fokus og engasjement. Du inviteres til et gratis 2-timers minneseminar i Kilden med korte faglige foredrag og sang og musikk