Vinnere av Ung Klassisk + Ung komposisjon

Dirigent: Johannes GustavssonSolist: Adrian-Leander Nes,pianoSofie Garby,obo Ung klassisk er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder musikkråd,Arendal kommune, Norsk kulturskoleråd Agder, Universitetet i Agder,Risør Kammermusikkfest og Kristiansand Symfoniorkester. Som solister har vi gleden av å presentere pianisten Adrian-Leander Nesog oboisten Sofie Garby. I konsertens andre del vil flere unge musikere i ulike aldre bli invitert tilå spille sammen