Å Energi

Å Energi skal gi kraft til en fornybar fremtid. Vi skal øke produksjonen av ren fornybar energi, sørge for at strømmen leveres sikkert og effektivt gjennom strømnettet, og utvikle nye og bedre energitjenester.

Samfunnet står overfor store utfordringer for å klare den grønne omstillingen. I det store bildet handler det om klimaendringene, men det handler også om tilgang til kraft. I dette ligger det forventninger og ansvar vi i Å Energi kjenner på. Vi må gjøre mer enn i dag, på kortere tid enn i går.  

Å Energi er Norges største fornybarkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Vi skal ta en ledende rolle i overgangen til en fornybar fremtid.

Margit Unander, Konserndirektør – Å Energi