Å Energi

Når scenelysene tennes og vi sitter forventningsfulle i salen og ser frem til å bli underholdt, utfordret, overrasket, inspirert og engasjert – er det mulig fordi noen har tatt samfunnsoppdraget sitt på alvor. Kilden gjør det ved å tilby et mangfoldig kulturtilbud som gir opplevelser til et bredt publikum. Kunst og kultur forener mennesker, binder historien sammen med dagen i dag og åpner for fremtiden. 

Agder Energis oppdrag er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Vi bygger på en over hundre år gammel tradisjon med å ta i bruk naturens ressurser og vannets kretsløp til å produsere ren, fornybar energi. Vi har kraft til å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner – vi har store vannkraftressurser og ambisjoner om å bidra til å både løse klimautfordringene og skape ny, grønn industri i landsdelen vår og i Norge for øvrig. Hver dag går våre ansatte på jobb for å utføre oppdraget vårt, slik at scenelysene kan tennes og teppet kan gå opp – for vår felles fremtid. 

Kristin A. Dale, Konserndirektør Mennesker & kommunikasjon – Agder Energi