Kristian Råmunddal

SØBO (Sørlandet Boligbyggelag)

SØBO (Sørlandet Boligbyggelag) har mer enn 18 000 medlemmer og forvalter over 13 000 boliger. Vi ønsker å tilby attraktive fordeler for våre medlemmer. Vår visjon er å bidra til trygge rammer for gode hjem. Varierte og gode kulturopplevelser betyr mye for de aller fleste, og vi har en tro på at opplevelsene du kan få i Kilden er med på å bygge opp under visjonen vår. Vi ønsker også å støtte opp om Kildens mål om å berøre, begeistre og bety noe for befolkningen på Agder. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper og Kilden har et variert, godt og mangfoldig tilbud for veldig mange. Dette er et godt utgangspunkt for et fruktbart samarbeid. I tiden fremover ønsker vi å bidra til at Kildens gode tilbud blir enda mer kjent og brukt av oss som bor på Sørlandet! 

Kristian Råmunddal
Adm. dir SØBO