Bak kulissene

Det er 63 ulike yrker representert i  Kilden. Bli kjent med seks av dem.

Teatersnekkere

Audun Wea og Jostein Olsen

På et eget verksted, rett bak Kilden, jobbes det hardt for å lage kulisser til store og små produksjoner. Scenografen leverer stort sett skissene til det Audun og Jostein skal lage.

– Noen ganger må vi være litt Reodor Felgen for å få til det som ønskes, sier Jostein. Verkstedet leverer som oftest til flere produksjoner samtidig og lager alt fra dukketeater til store operakulisser.

 

Leder rekvisittverksted

Pernille Usterud-Svendsen

Pernille har ansvar for å kjøpe inn og lage rekvisitter. Disse brukes av skuespillerne eller er en del av scenebildet. – Vi bruker alt fra nettet til antikvitetsbutikker og skraphandlere for å finne riktige ting, forteller hun. De tre ansatte på verkstedet har et nettverk av personer som kan låne bort rekvisitter. – Til «Doktor Proktor» fikk vi for eksempel låne en gammel scooter som skulle stå på scenen. Det er artig å samle sammen ting, men vi liker nok best å lage det selv. Akkurat nå lager vi bena til kongekrabben i «Kveiteprinsen», avslutter hun.

Prosjektleder

Jørgen Macdonald   

Jørgen arbeider som bindeleddet mellom det kunstneriske teamet og produksjonsavdelingen. Han har hovedansvaret for framdriften og sørger for at tids- og økonomirammene blir overholdt på teater- og operaforestillinger. Det er gjerne fem til seks produksjoner som skal sjongleres. – Prosjektene er alltid på ulike stadier, et kan være i evalueringsfasen mens et annet er helt i oppstarten, forteller Macdonald. Arbeidet med en produksjon fra A til Å varer ofte i omlag to år.

Regissør og prosjektleder, Kilden Dialog

Elisabeth Lindland

Elisabeth arbeider i avdelingen Kilden Dialog, med bl.a. regi- og prosjektansvar for oppsetningene «Spor» og «Fargespill». Dette er prosjekter med mål om å inkludere barn og unge i kunstnerisk utfoldelse. Prosessen med å sette opp en forestilling bidrar til økt mestring, synlighet, toleranse og kvalitetsopplevelser for alle involverte.

– Jeg er ukentlig på skoler for å arbeide med produksjonene. Vi bruker cirka et år på hver forestilling, forteller Elisabeth.

Scenemester i Multisalen

Øystein Aase

Øystein har ansvaret for alt det tekniske som skjer på scenen både før, under og etter en produksjon. Han skal passe på at sikkerheten ivaretas til enhver tid. I tillegg til å jobbe med produksjoner, har Aase et overordnet ansvar for alt som skjer i Multisalen. – Jeg skal sikre at overgangene mellom hvert arrangement går så bra som mulig, og sørge for et vedlikehold av salen, sier han.

Orkesterregissør

Borghild Løvbrøtte

Borghilds jobb er å sørge for at orkesteret er fulltallig til enhver tid. – Jeg lager prøveplaner, koordinerer at alle er på rett sted til rett tid og får tak i vikarer ved behov. Jeg hyrer inn ekstramusikere om programmet krever det. Ved rekruttering av nye musikere til orkesteret står jeg for det praktiske rundt prøvespill. Jeg har også vertsansvaret for dirigenter og solister.