Harald Furre ny administrerende direktør

Bilde av Harald Furre. Mann med briller i blå dress.

Et samlet styre har i dag ansatt Harald Furre (55) som administrerende direktør for Kilden teater og konserthus for Sørlandet. Harald Furre kommer nå fra stillingen som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der han ble utnevnt i januar 2020.

Furre er tidligere ordfører i Kristiansand kommune fra 2015- 2019 og var før det administrerende direktør i Oxford Research.

«Vi er svært glade for at Harald Furre har takket ja til å lede det som er Norges nest største scenekunstinstitusjon» sier styreleder i Kilden, Marianne Johnsen.

«Furre kan vise til meget solid toppleder-erfaring fra politikk og næringsliv, i tillegg til å ha gode kunnskaper om Kilden teater og konserthus. Vi mener vi med ham får en strategisk dyktig, kunnskapsrik og samlende leder.»

Stillingen som administrerende direktør er et 5-årig åremål med mulighet for forlengelse. Harald Furre vil tiltre så snart som mulig. Han etterfølger Hans Antonsen, som sluttet i desember 2019 for å gå over i stillingen som direktør for Det Norske Teatret. I mellomtiden har direktør for Kristiansand Symfoniorkester, Geir Rebbestad, fungert som administrerende direktør i Kilden.

Ansettelsesutvalget har bestått av:

  • Marianne E. Johnsen (styreleder)
  • Geir Bergskaug (neststyreleder
  • Pål Svendsberget (ansattrepresentant)
  • Kirsten Tungland (representant for ledelsen)
  • Christian Jørgensen (sekretær)

Ansettelsesutvalget har hatt bistand fra rekrutteringsfirmaet Hodejegerne, og ansettelsesprosessen har vært unntatt offentligheten også for de øvrige styremedlemmene.