Hyller musikkhistorien

Arkivbilde fra Kristiansands gater for ca. 100 år siden.

Arkivbilde fra Kristiansands gater for ca. 100 år siden.


Kristiansand Symfoniorkester hedrer symfonimusikkens historie i byen med å gjenta et 100 år gammelt konsertprogram.

På den tiden da musikerne i Kristiansand ble ansatt i teateret for å sette musikk til knitrende stumfilmer, holdt de også sine første symfonikonserter. Den aller første i februar 1920, året etter at Kristiansand byorkester ble etablert. Det er programmet fra denne konserten KSO skal fremføre i april. Verkene er Edvard Griegs konsertouverture Høsten og Holberg-suiten, Johan Svendsens I fjol gjætt’e gjeitinn og Joseph Haydn symfoni nr. 104, «London».

 

JUBILEUMSKONSERT: I april spiller Kristiansand Symfoniorkester programmet fra byens første symfonikonsert i 1920. Alle billettene selges for jubileumspris, kr 100.

Den gang

Rektor, musikklektor og lokalhistoriker Frank Høgberg kjenner historien godt.

– Programmet la vekt på det norske, og består jo av stykker som fremdeles spilles i dag. Men den gang maktet de ikke å øve inn programmet for hele orkesteret og lurte seg unna med noe delprogram bare for strykere, forteller Høgberg, som også har noen tanker om hvordan fremførelsen og lydbildet kan ha vært i 1920.

– Å tenke seg hvordan det hørtes ut den gangen vil bli ren gjetning, men med full blåserrekke og bare fem seks førstefioliner, ville det nok høres ganske spedt ut for dagens publikum, sier Høgberg.

Han legger til at Kristiansand heller ikke hadde kompetanse til å lære opp i alle instrumentene. Musikerne ble sendt til Oslo for å bli kurset i både fagott og obo.

Mens folk flest kunne høre musikerne tonesette stumfilmer i teatret, hadde symfonikonsertene et litt annet publikum.

– For en tid tilbake brukte jeg tittelen Til glede for hele byen. Men det var nok en liten overdrivelse. Det var selvsagt de bemidlede som gikk på konsertene. Men byen var rik – på den måten at den hadde både bispesete og en stor militærkontingent, og det var folk fra kirken og militæret, handelsfolk og grosserere som i hovedsak benyttet seg av tilbudet.

 

Historien

Den symfoniske historien i Kristiansand startet i 1911, da bysbarnet Gunnar Abrahamsen kom tilbake fra Göteborg, etter å ha utdannet seg til organist og virket som fiolinist for Göteborgsymfonikerne. Abrahamsen ble ansatt som organist i Domkirken, og var primus motor for det som skulle bli Kristiansand Byorkester. Byens symfoniske historie skal fortelles i et eget skrift, og føres i pennen av kulturskribent Emil Otto Syvertsen.

 

Tekst: Nina Zachariassen