Kilden Digital

Kilden Digital deler våre kunstproduksjoner med dem som selv ikke kan oppsøke tilbudet i teater- og konserthuset. Gjennom digital overføring av bilde og lyd får eldre på syke- og pleieinstitusjoner oppleve noen av våre konserter og forestillinger.

I mars 2019 lanserte vi appen KSOPlay, som er fullastet med konsertmusikk. Med KSOPlay på mobiltelefonen kan publikum ta med Kristiansand Symfoniorkester helt hjem, og selv velge musikk fra orkesterets store repertoar. Du kan også se opptakene direkte i din nettleser her.

Oppstarten av Kilden Digital (2013) var knyttet til prosjektet Kristiansand Kulturrullator, som har mål å styrke «kulturomsorgen» i kommunen.  I 2016 ble det inngått en avtale med Kristiansand kommune om faste direkteoverføringer til institusjoner, og vi er i prosess for å komme ut i flere kommuner i Agder.

Ønsker du mer informasjon, send en e-post til reidar.mosland@kilden.com.

EKSEMPEL PÅ VIDEO FRA KSOPLAY

VIDEO: Sjefdirigent Nathalie Stutzmann og Kristiansand Symfoniorkester fremfører ouverturen til Mozarts populære opera Figaros Bryllup.