Kilden Digital

I mars 2019 lanserte vi appen KSOPlay, som var fullastet med konsertmusikk. Med KSOPlay på mobiltelefonen kunne publikum ta med Kristiansand Symfoniorkester helt hjem, og selv velge musikk fra orkesterets store repertoar. KSOPlay er inntil videre tatt ut av rotasjon, men det jobbes med lansering av en ny og bedre løsning for flere plattformer i løpet av 2024.

Oppstarten av Kilden Digital (2013) var knyttet til prosjektet Kristiansand Kulturrullator, som har mål å styrke «kulturomsorgen» i kommunen.  I 2016 ble det inngått en avtale med Kristiansand kommune om faste direkteoverføringer til institusjoner, og vi er i prosess for å komme ut i flere kommuner i Agder.

VIDEO: Tidligere sjefdirigent Nathalie Stutzmann og Kristiansand Symfoniorkester fremfører ouverturen til Mozarts populære opera Figaros Bryllup.