Kilden er et kunsthus

– Kilden er et hus som skaper sin egen kunst. Det skal vi bli flinkere til å understreke. Vi er først og fremst et «kunsthus». Det sier Kildens direktør Hans Antonsen. En ny strategi gir kursen for Kilden de neste fire årene. Det betyr blant annet nye navn til både teater og opera, og mere muskler til å skape kunst selv i eget hus.

ANTONSEN tok over lederstolen etter Bentein Baardson tidligere i år. Nå har han, ledergruppen og Kildens styre blitt enige om strategien fremover. Arbeidet har pågått i et halvt år, og har vært behandlet i fire styremøter og i flere samlinger med de ansatte. 70 med-arbeidere har bidratt med innspill og mange av forslagene er bakt inn i den endelige strategien.

Nye navn
Det er snart fem år siden Kilden ble åpnet som landets første teater- og konserthus med teater, symfoniorkester og opera under samme tak. – Det viktigste budskapet vårt til publikum er at vi selv skaper kunst i Kilden. Kunst som skal være vesentlig, åpnende og av høy kvalitet, sier direktør Antonsen. Han understreker at Kilden fortsatt skal være mangfoldig, et kulturhus for Kristiansand og en storstue for Sørlandet der gjestende artister kan leie seg inn i salene. ¬– Men det er noe som er først og fremst her i Kilden. Og det er symfoniorkesteret, det er teateret, det er operavirksomheten – og det er alle møtene mellom disse kunstformene og publikum, understreker Antonsen.

For å tydeliggjøre dette skal teateret nå skifte navn fra «Agder Teater» til «Kilden Teater»,
«Opera Sør» skal nå hete «Kilden Opera» og avdelingen som ivaretar kulturhusoppdraget får navnet «Kilden Kultur».

Samlende og vesentlig

– Kristiansand Symfoniorkester beholder navnet sitt, fordi det står i en navnetradisjon blant slike orkestre, der det geografiske stedsnavnet er en viktig del av deres identitet. Men i likhet med de andre institusjonene som ble med inn i fusjonen i Kilden i 2012, skal også orkesteret få en tydeligere forankring i helheten «Kilden». Huset skal være et samlende hus for landsdelen og et hus som utfordrer publikum gjennom møtene med kunsten her, forteller Kildens direktør.

Kilden har i sine fem år trukket flere besøkende enn det var anslått da denne enestående fusjonen i norsk kulturliv ble åpnet. Den gang var anslaget på rundt 100.000 i året. Besøket ligger nå på i overkant av 160.000 årlig.

– Det viktige for oss nå er å få så mange som mulig til å besøke de produksjonene vi lager selv. Vi jager ikke publikumstall for enhver pris, men ønsker at det vi skaper selv blir vesentlige opplevelser for mange, sier Antonsen som i strategiplanen satt et mål om at driften de neste årene skal bli enda mer effektiv – slik at flere kroner kan brukes til å skape kunst av høy kvalitet.

– Det betyr blant annet å være flinkere til å planlegge over lang tid. Her kan alle lære av orkesteret: Skal vi ha en internasjonal stjernedirigent til å lede symfoniorkesteret på en konsert, så kan vi ikke henvende oss et halvt år før konserten. Da må vi ligge flere år i forkant for å få det til. Slik planlegging skal vi bli enda flinkere til, lover Antonsen, som vil kunne velge samarbeidspartnere fra øverste hylle, samtidig som Kilden beholder den aktualiteten som gjør kunsthuset vesentlig.

Mer om sommeren

– Vi får mye ros for vår satsing i Kilden Dialog. Her retter vi oss i stor grad mot barn og unge. I tillegg får blant andre flyktninger, folk med funksjonsnedsettelser og personer med problemer innen rus og psykiatri bidra til å lage god og aktuell scenekunst. Vi er også fremst i å bruke digitale verktøy for å overføre opplevelser fra eget hus til publikum som ikke kan komme. Dette skal vi styrke, også i samarbeid med nordiske miljøer. Som vi har gjort det når symfoniorkesteret i Gøteborg og Kilden Digital utveksler viktige erfaringer om kameraproduksjoner. Vi skal utvikle våre digitale verktøy og vår metodikk for å bli mer tilstede i hele landsdelen. Men i bunnen ligger hele tiden vår egen kunst, sier direktøren for Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet.

Han ønsker også et bredere tilbud fra Kilden sommerstid når det er ekstra mange mennesker på Sørlandet.

– Det gode besøket på gratiskonsertene «Sommer i Kilden» har til fulle bevist at publikum ønsker slike tilbud. Og i Kildens «femte sal» – Fjæreheia i Grimstad – vil vi prøve å få til vesentlige opplevelser hver sommer fremover. Vi samarbeider med Kastellet i Grimstad, og planlegger selv å spille mer Ibsen der, sier Antonsen.

Kilden har i de siste årene hatt som motto å «berøre og begeistre». Strategiplanen har utviklet dette videre. Så nå henger flere nye formuleringer over direktøren og Kildenstaben for de neste årene. Blant dem:

«Ingen skal forlate dette huset uberørt.»

Tekst Reidar Mosland