Kilden satser på seniorsang

Anne Haugland Balsnes
Professor i musikk, Universitetet i Agder/Ansgar Høgskole.
Artikkel fra korbloggen.no/satser-pa-seniorsang/

 

”Sølvstrupene er den beste gaven livet har gitt meg etter at jeg ble pensjonist!”

Vi lever stadig lengre og har bedre helse. Mange eldre ønsker å fylle hverdagen med meningsfulle aktiviteter. Et eksempel finner vi i teater- og konserthuset Kilden i Kristiansand. Hver tirsdag formiddag samles 150 seniorer for å synge i koret Sølvstrupene. De opptrer sammen med det lokale symfoniorkesteret på 17.mai og julekonserter, i tillegg til å holde egne konserter og dra på turer.

Kilden som samlingspunkt

Det er ikke vanlig, verken nasjonalt eller internasjonalt, at eliteinstitusjoner hvor profesjonelle utøvere tilbyr kunstopplevelser av høy kvalitet til et betalende publikum, også driver seniorkor. I Kristiansand er dette helt naturlig. Under paraplyen Kilden finner vi, i tillegg til orkester, teater og opera, også initiativet Kilden dialog (KD), som ivaretar institusjonens samfunnsoppdrag. KDs prosjekter kalles for dialogprosjekter og formålet er å berike både mennesker og samfunn. Tanken er at deltakelse i kunstneriske aktiviteter bygger relasjoner og gir kulturell og relasjonell kompetanse som videre bidrar til forståelse, ansvar og deltakelse i samfunnet. Som en konsekvens av denne tankegangen kommer mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner til Kilden hver uke for å delta i teater, musikk og dans sammen med profesjonelle instruktører, utøvere og teknisk stab. KD samarbeider også med skoler, institusjoner og organisasjoner. Her vil man blant annet finne en teatergruppe for tidligere rusmisbrukere, kunstprosjekter for barn og unge med innvandrerbakgrunn, konsertforestillinger for ungdom med og uten spesielle behov – og altså et seniorkor.

Koret ble startet i 2012. To instruktører med høyere musikkutdanning ble hyret inn. Omkring femti personer møtte til første øvelse. Siden har antallet økt jevnt og trutt. Koret teller nå 150 medlemmer, noe som har gjort det nødvendig med venteliste. Nedre aldersgrense er satt til 62 år. Flere kor i området opererer med dette som en øvre aldersgrense, og Sølvstrupene fanger dermed opp mange som har sluttet i andre kor. En øvre aldersgrense finnes ikke, men gjennomsnitts­alderen er omkring 70 år. Sosiale aspekter er viktige. Dørene åpner en halv time før øvelsen for kaffeservering. Mange blir igjen for å spise lunsj og gå på Kildens senior­program­serie som er lagt til samme dag eller benytter anledningen til å kjøpe billetter til andre arrangementer. Det er alltid kø foran billettluka på tirsdager.

Koret synger klassiske verk med orkester, men også et ’lettere’ repertoar. De drar på en årlig tur, gjerne til utlandet, hvor de holder konserter med lokale kor. Øvelsene er ’tradisjonelle’ med bruk av noter. Det settes av mye tid til oppvarming og stemmetrening. Instruktørene er opptatt av å finne et repertoar som gir utfordringer, samtidig som det også skal passe for folk uten korerfaring. Alle korstemmer synges inn på lydfiler og distribueres slik at medlemmene kan øve hjemme. Instruktørene jobber hardt for å få koret til å låte så bra som mulig. De forteller at koret har hatt en merkbar utvikling siden 2012 og sier at de stiller like høye krav til sangerne som de ville gjort i et kor med yngre medlemmer.

– Koret har gitt meg et ekstra ben å stå på

Hva betyr koret for medlemmene? Mens denne generasjonen i mange sammenhenger er ’for gamle’, må man være ’gammel nok’ for å bli med i Sølvstrupene. Mange fremhever at det er viktig å ha noe fast å gå til, særlig etter at man er blitt pensjonist. En sanger forteller: ”I koret har jeg en plass jeg skal fylle, det er godt å bety noe igjen.” Koristene opplever å høre til i Kilden og verdsetter å være en brikke i et stort puslespill, som når de er med på store oppsetninger. Koret utvider hverdagen ved at medlemmene gjør hverandre oppmerksomme på andre tiltak de kan delta på. Flere fremhever korets betydning for helse og livs­kvalitet. ”Korsang er den beste medisinen jeg har hatt opp igjennom. Det er en lykkepille og et smertestillende. Du glemmer at du har det vondt,” forteller en sanger som har hatt store helseplager. En annen sier: ”Sølvstrupene har beriket livet mitt, det har blitt mye lysere etter at jeg begynte. Koret har gitt meg et ekstra ben å stå på som jeg ikke hadde før.” Å synge i kor utvikler stemmen og gir kunnskap om musikk. ”Det er flott å oppleve at man kan lære nye ting selv i vår alder,” sier en. Koraktiviteten gir utfordringer og mestringsopplevelser, særlig når man har arbeidet over lang tid med et vanskelig stykke.

Kulturhus inntar aktiv rolle

Ettersom befolkningen blir eldre, er det behov for flere aktiviteter for senioraldersgruppen. Det trengs lavterskeltilbud hvor musikalsk kvalitet er mer underordnet, som for eksempel sang i eldreomsorgen. Men mange eldre er ressurssterke, har god helse og ønsker utfordringer. Derfor trengs det nye kortyper og nye måter å organisere kor på. Med KD har Kilden har klart å åpne opp byens teater- og konserthus for alle medlemmer av samfunnet – ikke bare som publikum, men som aktører. Husets tekniske og menneskelige ressurser tas i bruk for å utvikle nye former for aktiviteter hvor profesjonelle og amatører kan møtes til gjensidig berikelse. Dermed er en ny standard satt for hvilken rolle kunst­institusjoner kan spille i vårt moderne samfunn. Sølvstrupene drives som et hvilket som helst kor, det er ingenting uvanlig ved koret i seg selv. Det som derimot er uvanlig, er at en kunstinstitusjon driver et amatørkor for eldre og på den måten tar på seg et utvidet samfunnsoppdrag, til glede for byens innbyggere.