Nye muligheter i nytt nabolag

En helt ny bydel vokser fram på Odderøya. – Dette blir et fantastisk område for kunst, kultur og rekreasjon, mener Erik Sandsmark, prosjektleder både for Knuden og Kunstsiloen. 3D illustrasjon:: kanalbyen Rambøll

I dag ligger Kilden alene for seg selv ytterst ute på Silokaia. Men veldig snart blir det slutt på ensomheten.

– Det nye nabolaget skaper helt andre forutsetninger for et samspill som vil komme alle til gode. Når både Kunstsiloen, Knuden – Kristiansand kulturskole og Kanalbyen er på plass blir det et helt annet folkeliv her og det gleder vi oss til, sier Kildendirektør
 Hans Antonsen.

Svevende korridor

Også Kunstsilodirektør Reidar Fuglestad fryder seg over mulighetene som oppstår når siloen gjenoppstår i ny drakt og knyttes sammen med Kilden. På tegnebordet ligger nemlig planer om å føye de to kunsthusene fysisk sammen med en svevende korridor. Det betyr at man i enda større grad kan utveksle publikum, ansatte og ideer, og få tilgang til hverandres arenaer. Fuglestad ser for seg at Knuden, Kilden og Kunstsiloen sammen kan danne utmerkede rammer for store internasjonale konferanser eller biennaler.

– Blant annet kan vi sette sammen større helhetlige kunst- og kulturproduksjoner med sammenfallende tema. Hvis temaet for eksempel er afrikansk modernistisk kunst, så kan Kilden programmere moderne afrikansk musikk og dans, og restauranten lage afrikansk mat. For å nevne noe av det vi har tenkt på, sier han.

Fuglestad er likevel overbevist om at de beste ideene er de ingen ennå har tenkt på. Disse tror han vil klekkes ut i den nye, felles personalkantinen som Kunstsiloen og Kilden planlegger å ha sammen.

Vandreteater og bestillingsverk

Leder for Kilden Dialog, Marie Teresie Sørensen, forteller de allerede har flere ideer til samarbeidsprosjekter på blokka hvor ulike kunstneriske disipliner møtes i fellesproduksjoner.

– Blant annet ser vi for oss vandreteater, hvor publikum går fra rom til rom, og det skjer ulike ting i de forskjellige rommene. Slik kan vi bruke både Kildens og Kunstsiloens arenaer og leke oss med lys, lyd, performance, teater og musikk.
Kilden Dialog har allerede et godt etablert samarbeid på flere områder med Knuden – Kristiansand kulturskole. Nylig var scenografi laget av kulturskolens billedkunstelever,
i bruk på scenen under Fargespill. Fremover ser Sørensen for seg et enda større samarbeid mellom kulturskolen og UngdomsKilden, som er Kildens talentutviklingsprogram for teaterinteressert ungdom.

– Jeg håper vi kan få til å utnytte hverandres fasiliteter både praktisk og i forhold til kompetanse, inspirasjon og felles prosjekter, sier lederen for Kilden Dialog.

Kvalitet til byen

Erik Sandsmark er en av dem som best kjenner planene for Silokaia, og var sågar den som først begynte å bruke navnet «Kunstsilo». Inntil nylig var han rådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, nå er han prosjektleder både for den nye kulturskolen og for Kunstsiloen. Sandsmark forteller at sambruksmulighetene og det totale byplanprosjektet var en viktig grunn til at arkitektene Mestres Waages forslag ble valgt. Der var det lagt vekt på å skape en god forbindelse langs kulturaksen fra Torvet til Silokaia, og på å skape gode byrom mellom byggene. Sentralt mellom byggene er det tegnet en plass som foreløpig bærer navnet Kulturtorget, et solrikt torv ved kanalen som kan benyttes både av institusjonene og av publikum.

– Dette blir et fantastisk område for kunst, kultur og rekreasjon. Fra før av ligger Vest-Agder museet, festivalarenaene og alle kunstverkstedene i området. Når alt dette andre også kommer på plass gir det mye kvalitet til byen, sier han.

Lukten av sagflis

Rektor for Knuden – Kristiansand kulturskole Sjur Høgberg ser også frem til å bli del av det nye nabolaget. Det er også Mestres Waage som har stått for utkastet kulturskolen.

– Det blir et utrolig fornemt selskap. Kilden og Kunstsiloen driver jo med akkurat det samme profesjonelt som vi gjør i opplæringsøyemed, og er veldig gode forbilder for våre elever. Det gjør at ni-åringene kan få kjenne lukta av sagflis mye tidligere enn de gjør i dag, sier Høgberg.

De mer enn 96000 årlige besøkende hos kulturskolen vil sørge for en stor oppblomstring av liv og røre i området. Knuden har store avdelinger for visuell kunst, teater og blandede kunstutrykksformer. Flere av elevene vil etter hvert dukke opp på den profesjonelle kunstscenen, og Høgberg mener ambisjonene er nærmere når de er lokalisert i nabohuset.

– Det gøyeste vi kan drive med er å utdanne et kvalitetsbevisst publikum til de to institusjonene. Men vi vil finne talentene også. Der jobber vi allerede sammen med Kilden på lørdagsskolen for musikkelever, men samarbeidet blir enda lettere å få til når vi blir naboer, sier han.

Ny bydel gir større aktivitet

Midt i alt det nye vokser det fram en bydel hvor 1500 mennesker vil få alt dette rett utenfor stuedøra. Første byggetrinn er alt under oppføring, og allerede om et år vil de første kunne flytte inn. Daglig leder i Kanalbyen
Sven Erik Knoph forteller at de så langt har solgt boliger til folk i aldersgruppen 20–80 år, så bydelen får en variert befolkning.

– Flere beboere i byen skaper større aktivitet, både for Kilden, kunstmuseet og kulturskolen, samtidig gjør disse området mer attraktivt. Vi ser at vi kan ha nytte av hverandre, og det er nettopp derfor vi har valgt å inngå samarbeid med Kilden, sier Knoph.

Tekst Kristin Øygarden